Fagseksjonsleiar

Ingunn Barmen Tysnes

Arbeids- og kompetanseområde

Er sosionom, med cand.polit grad og Ph.d i sosialt arbeid. I tillegg har jeg også utdanning innen pedagogikk med grunnfag og mellomfag i pedagogikk med spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, høgskolepedagogikk og kunnsapsbasert praksis. Videre er jeg også FO- godkjent veileder. Fagfelt: barnevern, barnevernsinstitusjoner, barns oppvekst, kommunikasjonstrening, kunnskapsbasert praksis, sosialt arbeid.

Publikasjonar

 • NEON-konferansen 2023 - Presentasjon av artikkel; Vi snakker ikke om utdanning her - Nav-ansattes vektlegging av utdanningens betydning for å utføre arbeidsoppgaver i Nav

  Napsholm, Birthe Unneland, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2023)
 • "Vi snakker ikke om utdanning her" Nav-ansattes vektlegging av utdanningens betydning for å utføre arbeidsoppgaver i Nav

  Napsholm, Birthe Unneland, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2023)
 • Utfordringer i det å kombinere "å vite at" og "å vite hvordan" i sosialt arbeids utdanning og profesjonell praksis i NAV.

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen, Larsen, Anne Karin (2022)
 • UHR-HS Sluttnotat styrking av forskningssamarbeid mellom UH- og kommunal sektor 17.12.2021

  Berg, Anita, Arntzen, Cathrine, Bentzen, Hege, Hysing, Mari, Tysnes, Ingunn Barmen, Varsi, Cecilie, Westergård, Britt-Evy, Sund, Berit, Martinsson, Gunilla (2021)
 • Et interaksjonistisk perspektiv på kommunikasjon

  (2021)
 • The challenges of combining 'knowing-that' and 'knowing-how' in social work education and professional practice in the Norwegian Labour and Welfare Administration

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen, Larsen, Anne Karin (2021)
 • Youth Experiences of and Views on Un-locked Coercive Placement in Residential Child Care

  Reime, Monika Alvestad, Tysnes, Ingunn Barmen (2020)
 • NAV som praksissamfunn - delstudie 2

  Napsholm, Birthe Unneland, Tysnes, Ingunn Barmen, Voll, Ingrid (2019)
 • Support on the way to adulthood: challenges in the transition between social welfare systems

  Tysnes, Ingunn Barmen, Kiik, Riina (2019)
 • Abstract acceptance: How do the social workers experience the relevance of their education for the work in in the Norwegian Labour and Welfare organisation?

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen, Larsen, Anne Karin (2019)
 • Documentation of Children`s Voice and Participation in Child Welfare Services - From Idea to Product

  Heggdalsvik, Inger Kristin, Tysnes, Ingunn Barmen (2018)
 • Nav som arbeids- og læringsarena for sosionomer: Å bli en del av et praksissamfunn

  Larsen, Anne Karin, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2018)
 • Documentation of children´s voice and participation in child welfare services – from idea to product

  Tysnes, Ingunn Barmen, Heggdalsvik, Inger Kristin (2018)
 • How do the social workers in the Norwegian Labour and Welfare organisation experience their possibilities to meet the needs of the service user?

  Tysnes, Ingunn Barmen, Voll, Ingrid, Larsen, Anne Karin (2018)
 • The participation of adolescents and children in Asset Based Community Development (ABCD). A critical systematic review of the literature

  Agdal, Rita, Midtgård, Inger Helen, Meidell, Vigdis, Herfindal, Torunn, Ravneberg, Bodil, Tysnes, Ingunn Barmen (2017)
 • Nav som arbeids og læringsarena for sosionomer. Å bli en del av et praksissamfunn.

  Larsen, Anne Karin, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2017)
 • Asset based community development for health promotion. What can we learn from community councils in Bømlo?

  Midtgård, Inger Helen, Agdal, Rita, Tysnes, Ingunn Barmen, Meidell, Vigdis, Storetvedt, Maren, Ahmer, Carolyn, Ravneberg, Bodil, Njærheim, Anne- Beth (2017)
 • The participation of adolecents and children in Asset Based Community Development. A critical systematic review.

  Midtgård, Inger Helen, Agdal, Rita, Tysnes, Ingunn Barmen, Meidell, Vigdis, Storetvedt, Maren, Herfindal, Torunn (2017)
 • Sluttrapport Samtaler med hjemmeboende barn i komplekse familier

  (2017)
 • Utviklingsprosjektet hjemmeboende barn i komplekse familier

  (2017)
 • Prosjekt Dokumentasjonsmal Mal til dokumentasjon av samtaler med barn i barneverntjenesten

  Tysnes, Ingunn Barmen, Heggdalsvik, Inger Kristin (2017)
 • Bruk av skjermforelesninger og TBL i Shulman seminaret

  Tysnes, Ingunn Barmen, Midtgård, Inger Helen (2017)
 • Nyansattes bruk av sosialfaglig kompetanse - hvordan blir den etterspurt i NAV?

  Larsen, Anne Karin, Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2016)
 • Rus og vold i familien - en krevende livserfaring for barna

  (2016)
 • Voksen, men ikke helt voksen likevel

  (2016)
 • Extended childhood” and “extended parenthood": challenges in Norwegian Child Welfare.

  Tysnes, Ingunn Barmen, Kiik, Riina (2016)
 • Kunnskapsgrunnlag fra forskning.vedr. institusjonsplassering.Ungdommenes opplevelse av plassering,opphold og ettervern

  (2015)
 • Forlenget barndom og forlenget foreldreskap

  Tysnes, Ingunn Barmen, Kiik, Riina (2015)
 • Fra omsorgsbarn til atferdsbarn- Hva kan være bakgrunnen for et slikt perspektivskifte?

  (2014)
 • Fra ustabilitet til ny ustabilitet? Ungdommenes opplevelse av institusjonsplassering, opphold og ettervern

  (2014)
 • Ungdommenes opplevelse av plassering, opphold og ettervern En studie av institusjonsplasseringer etter lov om barneverntjenester §4.24

  (2014)
 • Sosialt arbeid som fag i Nav

  Skjefstad, Nina Schiøll, Kojan, Bente Heggem, Røe, Melina, Tysnes, Ingunn Barmen (2011)
 • Ungdom sin opplevelse av tvangsplassering i institusjon i henhold til lov om barneverntjenester §.4.24 “atferdsparagrafen“

  (2011)
 • Hva er bakgrunnen for at ungdom plasseres i institusjon etter lov om barneverntjenester §4.24 atferdsparagrafen i barnevernet?

  (2010)
 • Adolescents user experience with the child welfare service in Norway

  (2009)
 • Barnevernets ungdom og begrepene - livsverden og systemverden

  (2009)
 • Kunnskapsbasert praksis - en mulighet i sosialt arbeid?

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2009)
 • Kunnskapsbasert praksis - en mulighet i sosialt arbeid?

  Tysnes, Ingunn Barmen, Voll, Ingrid (2008)
 • Kunnskapsbasert praksis - en mulighet i sosialt arbeid?

  Voll, Ingrid, Tysnes, Ingunn Barmen (2008)
 • Brukermedvirkning mulig når plasseringsgrunnlaget er tvang?

  (2006)
 • Plassering i barneverninstitusjon etter §§ 4.24 og 4.26 Oppbevaring eller utvikling?

  (2002)
 • Plassering i barneverninstitusjon etter §§ 4.24 og 4.26 Oppbevaring eller utvikling?

  (2002)