Førsteamanuensis

Ishanka M.W. Rajapaksha Mudiyanselage

Arbeids- og kompetanseområde

Kunnskapsbasert praksis

Underviser i

Kunnskapsbasert praksis

Forskar på

Bevissyntese i helse- og helseutdanning; Sluttbrukerengasjement og evidensbasert forskning innen medisinsk og helsevitenskapelig forskning; Muskel- og skjelettforskning

Publikasjonar