Førsteamanuensis

Jan Michael Simon Bartl

Arbeids- og kompetanseområde

Min forskning belyser utformingen av vakestrømningen bak vindturbiner, og hvordan dette påvirker kraftproduksjon og belastninger i en vindpark. Samtidig går forskningen ut på rotorer, foiler, samt forskjellige typer offshore-strukturer.

Dessuten koordinerer jeg interne og eksterne forskningsaktiviterer i HVL sin MarinLab.

Underviser i

  • MAS124 Introduskjon til marinteknikk
  • MAS312 Fornybar havenergi

Forskargrupper

Publikasjonar