Arbeids- og kompetanseområde

Heldal er professor i pedagogikk og har PhD fra IPed/UiO om demokratiforståelsen i Kunnskapsløftet.

Underviser i

Hun underviser på PhD programmet Danning og didaktiske praksiser og master i undervisningsvitenskap.

Forskar på

Forsker på demokrati og medborgerskap, pedagogiske grunnlagsspørsmål og kunnskapssosiologi.

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Demokratisk medborgerskap som tverrfaglig tema og formål i skolen

  Heldal, Janicke, Sætra, Emil (2022)
 • Anarkistisk pedagogikk

  Heldal, Janicke (2021)
 • Demokrati og medborgerskap i skolen - didaktiske perspektiver

  Heldal, Janicke (2021)
 • Demokrati og medborgerskap i skolen - teoretiske perspektiver

  Heldal, Janicke (2021)
 • Hva er demokratisk medborgerskap? : om myndiggjøring og politisering

  Heldal, Janicke (2021)
 • Hvordan undervise om demokrati og medborgerskap i klasserommet?

  Heldal, Janicke (2021)
 • Skolens demokratimandat

  Heldal, Janicke (2021)
 • Pedagogikk

  Heldal, Janicke, Wittek, Line (2021)
 • Pedagogikk - en grunnbok

  Heldal, Janicke, Wittek, Anne Line (2021)
 • Hvordan verne om akademisk frihet ved norske universiteter

  Brekke, Torkel, Heldal, Janicke (2020)
 • Elevens beste og pedagogiske perspektiver - en analyse

  Danielsen, Anne G., Diseth, Åge Røssing, Heldal, Janicke, Kvello, Øyvind, Egelandsdal, Kjetil, Ness, Ingunn Johanne, Sætra, Emil (2020)
 • Transformativ læringsteori

  Heldal, Janicke, Sætra, Emil (2020)
 • Hva slags medborger? En undersøkelse av læreres forståelse av opplæring til demokrati og medborgerskap

  Sætra, Emil, Stray, Janicke Heldal (2019)
 • Læreplan og demokrati Om lærernes bruk av læreplanen i samfunnsfag i et demokratipedagogisk perspektiv

  Sætra, Emil, Stray, Janicke Heldal (2019)
 • Overstyring av 22. juli-senterets formidlingsvirksomhet

  Lenz, Claudia, Korbøl, Karsten, Anker, Trine, Bråten, Oddrun Marie Hovde, Kvamme, Ole Andreas, Sæther, Elin, Døving, Alexa, Erdal, Silje Førland, Jørgensen, Camilla Stabel, Stray, Janicke Heldal, Korsvoll, Nils H., Nustad, Peder, Lippe, von der, Marie, Eriksen, Eli-Anne Vongraven (2018)
 • Kolliderer aksepten for religiøse autoriteter med demokratiske verdier?

  Stray, Janicke Heldal (2018)
 • Malkenes om Malkenes-saken. Bokessay

  Stray, Janicke Heldal (2018)
 • Medvirking og samskaping i museer

  Stray, Janicke Heldal (2018)
 • Skolens samfunnsmandat

  Stray, Janicke Heldal (2018)
 • Norske elevers demokratikunnskaper og aksept for religiøse autoriteter i samfunnet

  Stray, Janicke Heldal, Huang, Lihong (2018)
 • Religious affliation, practices and attitudes among 14 years olds in Norway

  Stray, Janicke Heldal, Huang, Lihong (2018)
 • Fellesskapets pedagogikk: Deweys moralfilosofi som tilnærming til klasseledelse

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2018)
 • Skole for demokrati? En diskusjon av betingelser for skolens demokratidannende funksjon

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2018)
 • Global-local Education Policy Dynamics: A Case Study of New Zealand and Norway

  Stray, Janicke Heldal, Wood, Bronwyn (2018)
 • Demokratilæring i og utenfor skolen. Museet som læringsarena

  Stray, Janicke Heldal (2017)
 • Teaching for democracy: Transformative learning theory mediating policy and practice

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2017)
 • Citizenship education. Personally and profesionally transformative teacher education

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Demokrati og medborgerskap i ny generell del og læreplaner for fag

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Demokrati og medborgerskap i skolen. Elevperspektiver

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Kva ville ho med livet - Martha Gellhorn

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Mer demokrati på timeplanen

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Practical argumentation

  Stray, Janicke Heldal (2016)
 • Demokratisk undervisning i skolen

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2016)
 • Dialog og demokratisering - Overveielser omkring læreres rolle i dialoger som omhandler kontroversielle politiske og religiøse spørsmål

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2016)
 • Hvordan kan evne til refleksjon og dømmekraft utvikles gjennom dialogisk undervisning?

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2016)
 • Hva skjer med skolen? En kunnskapssosiologisk analyse av norsk utdanningspolitikk fra 1990-tallet og frem til i dag

  Hovdenak, Sylvi Stenersen, Stray, Janicke Heldal (2015)
 • Demokrati på timeplanen

  Stray, Janicke Heldal (2015)
 • Skolens demokratimandat

  Stray, Janicke Heldal (2015)
 • Samfunnsfagets demokratioppdrag i fremtidens skole. En undersøkelse av samfunnsfaglæreres opplevelse av fagets rammebetingelser og Ludvigsen-utvalgets utredninger

  Stray, Janicke Heldal, Sætra, Emil (2015)
 • Global education policy and small nation states: New Zealand and Norwegian policy officials’ responses to the OECD

  Stray, Janicke Heldal, Wood, Bronwyn (2015)
 • Uro i skolen

  Duesund, Liv, Stray, Janicke Heldal, Bjørnestad, Elisabeth (2014)
 • Uro i skolen. Gjesteredaktør

  Duesund, Liv, Stray, Janicke Heldal, Bjørnestad, Elisabeth (2014)
 • MF-folk drikker som studenter flest

  Haanes, Vidar Leif, Huseby, Vilde Blix, Myhre, Kristian, Karlsen, Hanna, Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Demokrati i skolen. Forelesning for utdanningsledere

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Demokrati på timeplanen: Skolens demokratimandat

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Hva vet vi om utdanning og opplæring i menneskerettigheter og demokrati i Norge i dag? Bidrag til en kunnskapsbase. Moderator

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Learning and Living Democracy

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Skolen og demokratiet

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Skolens demokratimandat

  Stray, Janicke Heldal (2014)
 • Pedagogikk

  Stray, Janicke Heldal, Wittek, Line (2014)
 • Pedagogikk - en grunnbok

  Wittek, Line, Stray, Janicke Heldal (2014)
 • New Voices in Norwegian Educational Research

  Bjørnestad, Elisabeth, Stray, Janicke Heldal (2013)
 • New Voices in Norwegian Educational Research

  Bjørnestad, Elisabeth, Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Nå braker det løs igjen

  Bruvik, Hilde, Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Undergraving av demokratiet

  Langåker, Svein Olav B., Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Citizenship education. Look to Norway?

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Democratic citizenship in the Norwegian curriculum : a comparison between international and national policy recommendations for strengthening democracy through education

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Demokrati på timeplanen

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Lærende og levende demokrati/Learning and living democracy

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Research interviewing

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Researching documents. Analyzing policies as discourses

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Verdien av meningsbryting

  Stray, Janicke Heldal (2013)
 • Demokrati-kritikk mot ny læreplan

  Stray, Janicke Heldal, Langåker, Svein Olav B. (2013)
 • Nå får de lære demokrati i praksis

  Stray, Janicke Heldal, Reilstad, Jan Inge (2013)
 • Demokratisk medborgerskap - hva handler boka om?

  Berge, Kjell Lars, Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokratisk medborgerskap i skolen

  Berge, Kjell Lars, Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Barn og unges rett til å bli hørt

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Citizenship Education in Norway. Change and restistance

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokrati som eget skolefag?

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokratipedagogikk

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokratisk medborgerskap i skolen

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokratisk medborgerskap i skolen

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • En didaktisk tilnærming til demokratisk medborgerskap

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Learning and Living Democracy

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Når elever går seg vill. Bokanmeldelse av Ross W. Green "Utenfor. Elever med atferdsutfordringer." Cappelen Damm forlag

  Stray, Janicke Heldal (2012)
 • Demokrati i skolen. Kulturnytt NRK2

  Stray, Janicke Heldal, Biseth, Heidi, Due, Aksel (2012)
 • Dette er vårens boknyheter

  Stray, Janicke Heldal, Bruvik, Hilde (2012)
 • Dagsnytt18. Fifty shades of grey. Bokdiskusjon

  Stray, Janicke Heldal, Holm, Hege (2012)
 • Nasjonal minnemarkering for 22.juli. Om demokrati og formidling av 22 juli terroren. Skolens rolle

  Stray, Janicke Heldal, Nordlund, Eva (2012)
 • Democratic citizenship and religious freedom. How to teach religion with the aim of strengthening democratic participation

  Stray, Janicke Heldal, Roos, Merethe (2012)
 • Vi må få med oss alle

  Stray, Janicke Heldal, Samdal, Morten (2012)
 • Reiseguide i lommen

  Stray, Janicke Heldal, Wollamo, Heidi Oliv (2012)
 • Reiseguide i lommen

  Stray, Janicke Heldal, Wollamo, Heidi Oliv (2012)
 • Reiseguide i lommen

  Stray, Janicke Heldal, Wollamo, Heidi Oliv (2012)
 • Vraker demokrati for valgfag i skolen

  Hanssen, Sturla Smari, Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Høstkonferansen 2011. Demokratisk medborgerskap

  Jan Erik, Grindheim, Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Demokrati på timeplanen

  Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Fra samfunnsmandat til samfunnsoppdrag. En språklig dreining i utdanningsretorikken?

  Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Notat til Ungdommens Maktutredning. Skolen som bidragsyter i utvikling av ungdommers interesse for og evne til å delta i demokratiske prosesser

  Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Skolen som arena for utvikling av demokratisk medborgerskap

  Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Skolen som demokratiforberdende arena

  Stray, Janicke Heldal (2011)
 • Medvirkning med barn og unge - forsinkelse eller fornøyelse

  Stray, Janicke Heldal, Hodneland, Kari B. (2011)
 • Lærer ikke å være samfunnsborgere

  Hanssen, Sturla Smari, Stray, Janicke Heldal (2010)
 • Demokratisk medborgerskap i norsk skole? En kritisk analyse

  Stray, Janicke Heldal (2010)
 • Education for democratic citizenship in the Norwegian curriculum

  Stray, Janicke Heldal (2010)
 • Historiske og teoretiske perspektiver på skolens samfunnsoppdrag

  Stray, Janicke Heldal (2010)
 • Doktoren svarer

  Ulstrup, Tora, Stray, Janicke Heldal (2010)
 • Education for Democratic Citizenship, Norway

  Stray, Janicke Heldal (2007)
 • Selvhenført skolehistorie

  Stray, Janicke Heldal (2007)
 • Education for democratic citizenship. Norway

  Stray, Janicke Heldal (2006)
 • Kunnskap, løfter og løft

  Stray, Janicke Heldal (2006)
 • Menneskerettslig oppdragelse. En drøfting med utgangspunkt i en analyse av samfunnsoppdragelsen i Sovjetunionen og skolereformen i Litauen

  Stray, Janicke Heldal (1995)