Underviser i

  • Pedagogikk
  • Veiledning og kommunikasjon
  • Profesjonsrettet kompetanse

Forskar på

  • Veiledning og kommunikasjon
  • Profesjonsrettet kompetanse