Underviser i
  • Pedagogikk
  • Veiledning og kommunikasjon
  • Profesjonsrettet kompetanse
Forskar på
  • Veiledning og kommunikasjon
  • Profesjonsrettet kompetanse