John Andre Tveit
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M5-80

Arbeids- og kompetanseområde

Ansvar for HVL sitt samarbeid med samfunns-, nærings- og arbeidsliv i nærregion Bergen. 

Stillingen er knyttet til prorektor for forskning, som også har innovasjon og internasjonalisering i sin portefølje. Samfunnskontakten er prorektors kontaktperson, og skal;

  • koordinere HVL sitt arbeid med eksterne relasjoner, og følge opp eksternt samarbeid
  • følge opp aktuell utdannings- og forskningspolitikk.

Før Tveit ble ansatt ved HVL høsten 2019 var han næringssjef i Austevoll kommune. Han har også erfaring fra rådgivnings-, finansierings-, og internasjonaliseringsarbeid i Innovasjon Norge. I perioden 2008-2013 jobbet han for Vestlandet sine interesser i Brussel.