Universitetsbibliotekar

June Audsdotter Stafsnes

June Audsdotter Stafsnes
Epost: Send epost
Førde
VI, VIE1004

Arbeids- og kompetanseområde

 

Undervisning og rettleiing for studentar og tilsette i Word, litteratursøk og APA.

Bibliotekutvikling

Leganto (digitalt pensumlistesystem)

 

Søk&Skriv redaksjonen

Nasjonal APA gruppe

Bidragsytar til "Danning og akademisk handverk"

 

Mine interessefelt:

Kjeldekritikk

Informasjonsflyt

Teknologi og pedagogikk

Databaser og teknologi

 

2017 Mastergrad i "Informationvidenskab og Kulturformidling". (Københavns Universitet)

Underviser i

  • Bruk av kjelder
  • Litteratursøk
  • Referansestiler (APA)
  • Word
  • Oppgåvetekniske retningslinjer (Førde)
  • Kjeldekritikk

Forskar på

  • Bibliotekpedagogikk