Førstebibliotekar

Kåre Johan Mjør

Arbeids- og kompetanseområde

Akademisk skriving

Forskingsstøtte (t.d. publiseringsstøtte)

Koordinator for ph.d.-undervisninga ved biblioteket

Underviser i
  • Akademisk skriving og drøfting
  • Lesa og forstå forsking
  • Litteraturreview
  • Kvalitativ metode
Forskar på
  • Russisk historie, idéhistorie, filosofi, kultur og litteratur
  • Kreativitetsomgrepet si historie