Førsteamanuensis

Kari Bergset

Arbeids- og kompetanseområde

 

  • Utdanning:
  • Bachelor i sosialt arbeid
  • Master i familieterapi og systemisk praksis
  • PhD i sosialt arbeid og sosialpolitikk

 

  • Fagfelt:
  • Migrasjon og etniske minoritetsgrupper
  • Foreldreskap i eksil
  • Systemteori, familieprosessar og familiesamtaler
  • Dialogisme i sosialt arbeid

 

Forskar på

Tenester til einslege mindreårige flyktningar ved familiegjenforreining

Forskargrupper