Førsteamanuensis

Kari Eldal

Arbeids- og kompetanseområde

Utdanna sjukepleiar frå Betanien sykepleiehøyskole i Bergen i 1998. Har 14 års erfaring frå ulike stillingar i spesialisthelsetenesta. Master i klinisk sjukepleievitskap.

Frå 2011 høgskulelærar/lektored campus Førde,har hatt undervisningsoppgåver på bachelor i sjukepleie.

Stipendiat frå vår 2015. Tatt opp ved UIB ved Institutt for klinisk psykologi. 

Underviser i
  • Medikamentrekning
  • Brukarmedverknad og samskaping
  • barn på sjukhus
  • psykiskhelsevern
Forskar på
  • Brukarmedverknad og samskaping
  • Psykisk helsevern og psykisk helse
  • https://www.hvl.no/prosjekt/543283/