Seniorkonsulent

Kari Hansen Jørgensen

Arbeids- og kompetanseområde

Tilsatt ved enhet for opptak og rekruttering.