Arbeids- og kompetanseområde

Jeg forsker på forholdet mellom kunnskap, politikk og styring i velferdsstaten, med vekt på utdanningssektoren og grenseflatene mellom utdanning og helse. Forskningen min har både en historisk og samtidig tilnærming, og omfatter også prosesser knyttet til inkludering og ekskludering, normalitet og avvik. Jeg er også involvert i studier av implementering av offentlig politikk.

Jeg underviser om styring, ledelse og organisering, samt profesjon og profesjonalisering, i barnehagelærerutdanningen. Porteføljen omfatter også samfunnsfaglige emner i tilknytning til bachelor i folkehelsearbeid, samt undervisning og veiledning av masteroppgaver i grunnskolelærerutdanningen. Jeg underviser om lærerprofesjon og profesjonalitet og veileder stipendiater i tilknytning til PHD- utdanningen ved fakultetet.

Underviser i

 

  • Barnehagelærerutdanningen - Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU)
  • Grunnskolelærerutdanningen
  • PhD danning og didaktiske praksiser
  • Grunnskolelærerutdanningen
Forskar på

 

  • Styring, organisering og ledelse i barnehagen
  • Evaluering av implementering av rammeplan for barnehagene 
  • Historicizing Intelligence: Tests, metrics and the shaping of contemporary society