Underviser i

  • Master i samfunnsfagdidaktikk
  • Barnehagelærerutdanningen - Ledelse, samarbeid og utvikling (LSU)
  • PhD danning og didaktiske praksiser

Forskar på

  • Profesjoner og politikk
  • Styring, organisering og ledelse i barnehagen