Stipendiat

Karl-Gunnar Severinsen

Arbeids- og kompetanseområde

PhD-stipendiat innen by- og regionaløkonomi ved Handelshøgskulen HVL. Deltar i doktorgradsprogrammet "Ansvarlig innovasjon og regional utvikling" (RESINNREG).

Karl-Gunnar er utdannet siviløkonom med en MSc i Regionaløkonomi og innovasjon fra Høgskulen på Vestlandet. Tittelen på masteroppgaven hans er "Potensialet for lokal befolkningsvekst og utvidet arbeidsmarkedsområde som følge av Saudetunellen"

PhD-forskningen hans fokuserer på pendlemønstre og arbeidsmarkedsutfall for innvandrere og flyktninger med ulik bakgrunn.

Forskningsprosjekter:

 • Life at the frontiers. The Impact of Social Frontiers on the Social Mobility and Integration of Migrants - Finansiert av Nordforsk (#95193)
  • Prosjektdeltaker
 • Influx of migrants following Russia's invasion of Ukraine: Integration and Governance Dynamics in Nordic and Baltic States (INFLUX) - Finansiert av Nordforsk (#161678)
  • Prosjektdeltaker
Underviser i
Forskar på
 • By- og regionaløkonomi
 • Romlig interaksjon
 • Social Frontiers
 • Arbeidsmarkedsutfall
 • Pendlemønstre