Rådgivar

Katharina Reksten Tufteland

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er praksiskoordinator for grunnskulelærarutdanninga og praktisk-pedagogisk utadanning ved studiestad Stord. I det inngår mellom anna ansvar for å organisere praksisopplæringa gjennom å rekruttere praksisstader og fordele studentane på dei ulike praksisstadene. I tillegg informerer eg studentar om retningslinjer for praksis, arrangerer kurs, møter og fagdagar for praksislærarar, arbeider med rutiner for kvalitetssikring og forbetring av praksis og deltek i emneplanarbeid knytt til praksisemne. På denne sida kan du lese meir om praksis på FLKI.

Referent for Nasjonalt fagorgan for faglærarutdanning og skikkasaker ved FLKI.

Eg har ein Ph.d i molekylærbioloig frå Universitetet i Bergen. I tillegg har eg tatt praktisk-pedagogisk utdanning (PPU) ved HVL og vidareutdanning i matematikk for lærarar ved UiB.

Interessert i elevaktiv undervisning og bruk av digitale verktøty i undervisning.