Rådgivar

Kine Johnsen Aadland

Kine Johnsen Aadland
Epost: Send epost
Stord
UND, UND109

Arbeids- og kompetanseområde

Midlertidig tilsett i avdeling for utdanningskvalitet januar - juni 2021.

Permisjon frå eining for eksamen.