Rådgivar

Kirsti Møller Bruland

Kirsti Møller Bruland
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-1023

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er studiveileder ved Fakultet for lærerutdanning, kultur og idrett ved campus Sogndal. Jobber med veiledning av studenter, kvalitetsarbeid og saksbehandling. 

Studentene kan kontakte meg for spørsmål om: 

·        sitt studium 

·        utdanningsplan 

·        tilrettelegging i studieløpet 

·        fagvalg i utdanninga 

·        godskriving av utdanning fra andre utdanningsinstitusjoner 

·        cv og jobbsøknad

·        eller andre ikke-faglige problemstillinger

Jeg har jobbet ved høgskolen siden oktober 2013. Er lærerutdannet og har studert ved Høgskolen i Nesna og Høgskulen i Sogn og Fjordane. Har tidligere jobbet bla som norsklærer for fremmedspråklige i Sogndal kommune, kursleder og avdelingsleder ved attføringsbedriften Sogneprodukt as.

Har kontor i administrasjonen i Bragebygget.