Assisterande instituttleiar

Kjetil Sønnesyn

Kjetil Sønnesyn
Epost: Send epost
Sogndal
BRAGE, B-1020

Arbeids- og kompetanseområde

Assisterande instituttleiar for språk, litteratur matematikk og tolking.

Eg er utdanna grunnskulelærar. Har seinare tatt leiarutdanning og har fullført masteroppgåve med etter- og vidareutdanning som tema. Eg kjem frå arbeid som rektor i grunnskulen dei siste 15 åra.  

Eg har funksjonsansvar for bachelor, master, vidareutdanningar og regional kompetanseutvikling.