Stipendiat

Kristina Bakke Åkerblom

Arbeids- og kompetanseområde

Kristina Bakke Åkerblom er ph.d kandidat ved Institutt for velferd og deltaking. Ph.d.-studien undersøker hvordan integreringen av erfaringskompetanse i offentlige tjenester kan foregå gjennom systematisk kunnskapsutvikling og sosial innovasjon. 

Det er nasjonalt og internasjonalt anerkjent at erfaringskompetanse, gjennom bruk av erfaringskonsulenter, er viktig for å utvikle mer sosialt rettferdige og effektive tjenester med fokus i brukernes behov. Hvordan dette foregår som en sosial innovasjon gjennom samskaping er underutforsket og viktig fremtidig kunnskap for å utvikle offentlig sektor med mer brukerorienterte tjenester. 

Ph.d.-studien er finansiert av Stiftelsen Dam.  

Underviser i

 • Innovasjon i offentlig sektor 
 • Psykisk helse og rus
 • Samfunnspsykologi
 • Samfunnsarbeid
 • Samskaping i offentlig sektor
 • Likepersonsarbeid
 • Integrering av erfaringskompetanse
 • Prosjektarbeid
 • Brukermedvirkning
 • Frivillig arbeid
 • Deltaking og medvirkning 

Forskar på

 • Sosial innovasjon
 • Samskaping (co-production og co-creation)
 • Medvirkning 
 • Integrering av erfaringskompetanse i offentlige tjenester

Forskargrupper