Høgskulelektor

Lasse Hugo Sivertsen

Underviser i

  • ELE114 Elektriske maskiner
  • ELE117 Høyspenningssystemer
  • MET204 Vannkraftsystemer. Masteremne.

Forskar på

  • Tilstandsovervåkning og feildiagnostisering av elektriske maskiner