Professor

Leiv Bjarte Mjøs

Arbeids- og kompetanseområde

Studieprogramansvarleg for studieprogram master i areal og eigedom.

Undervisning og forsking innanfor eigedomsfag og arealadministrasjon.