Underviser i

Fysikk realfagskurs

Forskar på

Partikkelterapi