Seniorrådgivar

Linda Thue Lydersen

Arbeids- og kompetanseområde

Utvikler og koordinerer etter- og videreutdanningstilbud ved Fakultet for helse- og sosialvitskap.

Pådriver for innhenting av eksterne oppdrag. Kontakt med relevante samarbeidspartnere og utvikle samarbeidsrelasjoner.

Samarbeider med fagmiljøa og koordinerer utvikling av prosjekt innen kompetanseutvikling, livslang læring og oppdragsprosjekt med særleg ansvar for FHS, men også tverrfakultære prosjekt der det er aktuelt. Initiering og planlegging av prosjekt og aktiviteter – herunder budsjett- og kontraktsarbeid.