Rådgivar

Lise Jamt Tønjum

Arbeids- og kompetanseområde

  • Koordinerer etter- og videreutdanningstilbod ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett
  • Samarbeider med fagmiljøene og koordinerer utvikling av prosjekt innen kompetanseutvikling, livslang læring og oppdragsprosjekt  
  • Har ansvar for planlegging av prosjekt og aktiviteter – herunder budsjett- og kontraktsarbeid
  • Holder kontakt med relevante samarbeidspartnerer og utvikler samarbeidsrelasjoner