Førsteamanuensis

Liv Inger Engevik

Liv Inger Engevik
Epost: Send epost
Stord
HOV, S-HOV230

Arbeids- og kompetanseområde

Spesialpedagog med arbeidserfaring frå skuleverket og PP-tenesta. PhD i utdanningsvitskap frå Universitetet i Oslo (2015) med avhandlingstittel: "Inkludering, tilpassa læringsdialogar og kognitiv stimulering i arbeid med elevar med Down-syndrom - ei multimetodisk tilnærming til undervising og læring". Har i seinare år arbeidd som postdoktor i DSL+-prosjektet som har utvikla og testa effekten av eit digitalt undervisingsopplegg retta mot språkutviklinga til elevar med Down syndrom. Programmet er no under utprøving på andre elevgrupper og omsetting til engelsk.