Førstelektor

Magli Sofie Økland

Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærerutdanningen - pedagogikklærer

Oppdrag Hallingdalsprosjektet: Inkluderende barnehagemiljø (2018-2020). 

Oppdrag i sekretariatet for Følgegruppe for barnehagelærerutdanning (2014-2017).

Fagfelt: Pedagogikk Pedagogisk utviklingsarbeid Pedagogisk ledelse og veiledning Pedagogiske teorier Praksisfortellinger Praksisopplæring Veiledningspedagogikk Hovedfag i pedagogikk ved NLA (2003) Ledelse og kompetanseutvikling ved NHH (1991) Førskolelærerutdanning ved HiVolda (1978)

 

Underviser i

 • Barnehaglærerutdanningen
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage og skole (Nett- og samlingsbasert)
 • Profesjonsrettet veilederutdanning for praksislærere i barnehage (Nett- og samlingsbasert)
 • Nasjonal leiarutdanning for styrarar i barnehage
 • De- og Rekompsatsningen til UDIR
 • Veiledning for praksislærere i barnehagelærerutdanningen

Forskar på

 • Barnehagelærerprofesjonalitet - Praksisfortellinger og praksisstudier som læringsarena (2012 - 2016)
 • Praksisopplæringen i den nye barnehagelærerutdanningen (2013 - 2017)
 • Undervisning som veiledning (2015 - 2017)
 • Følgeforskning knyttet til ny Barnehagelærerutdanning (2013 - 2017)
 • Samarbeidsprosjekter i førskolelærerutdanningen - utvikling av samarbeidsformer mellom lærerutdanning og barnehageeiere (2007-2010)
 • Overgang barnehage-skole (2019-2020)
 • Frå program til lokale praksisar. Iverksetjingsprosessar i inkluderande barnehage- og skulemiljø i Hallingdalregionen. (2019-2021)
 • Praksisnær utdanning gjennom Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehage (REKOMP) (2021 - 2023)

Forskargrupper

​​COMPETE

Publikasjonar

 • Frå program til lokale praksisar - iverksetjingsarbeid i barnehagar

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2022)
 • Fra program til lokale praksiser - iverksettingsarbeid i barnehager

  Økland, Magli Sofie (2022)
 • Veilederutdanning med felles tilbud for lærere i barnehage og grunnskole, Kompetanse for kvalitet.

  Økland, Magli Sofie, Borgen, Siv Kristin Yndestad, Langørgen, Ketil (2021)
 • Har barnehagelærarutdanninga hamna i bakevja?

  Sataøen, Svein Ole, Økland, Magli Sofie (2020)
 • What to prepare?:Insiders’ perspectives on transition from kindergarten to primary school from Norway and China

  Hu, Aihua, Økland, Magli Sofie (2019)