Studieprogramleiar

Margareth Eilifsen

Arbeids- og kompetanseområde

Barnehagelærarutdanning Dei yngste barna Pedagogisk leiing

Publikasjonar

 • Making visible the invisible in the ECTE:Who is and what does the teacher educator in Early Childhood Teacher Education?

  Eilifsen, Margareth, Hu, Aihua, Grindheim, Liv Torunn (2023)
 • Understanding changes in recruitment for Kindergarten Teacher Education

  Eilifsen, Margareth, Storm-Mathisen, Ardis (2023)
 • Quality of leading Teacher Education Program across discipline subjects

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth (2023)
 • Samarbeid i ledelse av utdanning

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth, Fossøy, Joar, Kaldestad, Arne, Svedal, Hans Mark, Lykkebø, Osvald (2023)
 • The design of an explorative play-based Early Childhood Teacher Education

  Lossius, Magni Elen Hope, Eilifsen, Margareth, Skovbjerg, Helle Marie (2022)
 • Negotiating contested values: Building a new university embedded in and responsible for its region

  Yttri, Gunnar, Cinar, Ridvan, Coenen, Lars Martel Antoine, Eilifsen, Margareth, Risøy, Bodil Kjesbo, Loga, Jill Merethe, Øye, Christine, Nakling, Caroline Graave (2022)
 • Trosopplærere kan forebygge nettovergrep

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Vik, Leif Gunnar Vestbøstad, Tønnesen, Kjellaug Tonheim, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Iscenesettelse av barnehagens lekemiljø – fra nye erfaringer til eksperimenterende og utforskende praksis

  Bernsen, Anette Sofie, Langøy, Amund, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Du ser det ikke før du tror det!: Om tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning av grunnskolelærere

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2021)
 • Sammen om praksisnær utdanning

  Eilifsen, Margareth, Risøy, Bodil Kjesbo (2021)
 • Komplementerende kunnskap i grunnskolelærerutdanningene

  Risøy, Bodil Kjesbo, Eilifsen, Margareth (2021)
 • Vi ofrer barn og unge til it-selskapene

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Eilifsen, Margareth, Tønnesen, Kjellaug Tonheim, Vik, Leif Gunnar Vestbøstad (2020)
 • Barn og unges digitale dømmekraft - Verdiløft i barnehage og skole

  Bergsjø, Leonora Onarheim, Eilifsen, Margareth, Tønnesen, T., Kjellaug, Vik, Vestbøstad, Leif Gunnar (2020)
 • Hverdagsfortellinger som setter spor - Studenters fortellinger fra og refleksjoner over hverdagslivet i barnehagen

  (2020)
 • Pedagogy: A Teacher’s Practice

  Foran, Andrew, Robinson, Dan, Eilifsen, Margareth, Munro, Elisabeth, Thurber, Tess (2020)
 • Partnerskap

  Bugge, Edit, Eilifsen, Margareth (2019)
 • Du ser det ikke før du tror det, og du tror det ikke før du ser det!

  Eilifsen, Margareth, Litland, Astrid Synnøve, Risøy, Bodil Kjesbo, Sollesnes, Ragnhild (2019)
 • 70 års-feiring: Fra tante til lærer!

  (2018)
 • Barnehagelærerens lojalitet, trengs det i dag?

  (2018)
 • Barnehagelærerutdanningen i Bergen 70 år!

  (2018)
 • Increase competence to act - through ethical reflection

  (2018)
 • Side by Side: A feeling of differences

  (2018)
 • Outdoor Educazion in infancy school

  Eilifsen, Margareth, Klepsvik, Karen Vibeke (2018)
 • The physical environments improvement on the child`s motric development.

  Klepsvik, Karen Vibeke, Eilifsen, Margareth (2018)
 • Bevegelser i lekerommet

  Langøy, Amund, Bernsen, Anette Sofie, Eilifsen, Margareth (2018)
 • The challenges of creativity in Norwegian Early Childhood Teacher Education

  Meyer, Grete Skjeggestad, Eilifsen, Margareth (2017)
 • Research-based teaching – learning experiences in teacher and students community

  Blaafalk, Hanne, Eilifsen, Margareth (2015)
 • Praksisfortellingen - mulighet for sammenheng mellom teoretisk og praktisk kunnskap

  (2015)
 • Blikk for hverdagsrommet i barnehagen

  Bernsen, Anette Sofie, Langøy, Amund, Eilifsen, Margareth (2014)
 • På kryss og tvers : muligheter ved flerfaglig arbeid i barnehagen

  (2014)
 • Barnehagelederen

  Eilifsen, Margareth, Dysvik, Anders (2014)
 • God ledelse i barnehagen

  Eilifsen, Margareth, Dysvik, Anders (2014)
 • Å skape rom for kreativitet

  Eilifsen, Margareth, Meyer, Grete Sjeggestad (2014)
 • "Pedagogikkfaget og barnehagelærarutdanninga"

  Skram, Dag, Eilifsen, Margareth (2014)
 • Hva er verd å stoppe oppfor? Hva er verd å reflektere over?

  (2013)
 • How to develope creativity

  Eilifsen, Margareth, Meyer, Grete Sjeggestad (2013)
 • Anerkjennelse ledelse - ledelse i barnehagen

  (2012)
 • Anerkjennende ledelse: pleasing eller aksjon?

  (2012)
 • Capture the unexpressed:Anecdote as a device in hermeneutic phenomenological research

  (2011)
 • Det er umulig å gi tilpasset opplæring

  (2010)
 • WOW! - for et spill!

  (2009)
 • "Heartful" or "heartless" teachers? Or should we look for the good somewhere else? Considerations of students' experience of the pedagogical good

  Sævi, Tone, Eilifsen, Margareth (2008)