Seniorrådgivar

Marte Gausvik Musland

Arbeids- og kompetanseområde

Utvikling og formidling av ulike helsefremjande prosjekt i barnehage, skule og SFO, med særleg fokus retta mot mat og måltid. Er tilknytt det nasjonale oppdraget (Nasjonalt senter for mat, helse og fysisk aktivitet) som ligg til Institutt for idrett, kosthald og naturfag.