Arbeids- og kompetanseområde

Norsk som andrespråk

Andrespråksutvikling

Språkprøver og konsekvenser av migrasjonstester 

Forskar på
  • Postdoktor og arbeidspakkeleder i IMPECT-prosjektet (Linguistic Integration of Adult Migrants with Poor Education and the Consequences of Migration Tests) Se: https://www.hvl.no/forsking/prosjekt/impect/
  • Andre prosjekter jeg har jobbet med den siste tiden: Utvikling av språklige konstruksjoner i norsk som andrespråk: et bruksbasert perspektiv (HINN); Language Across Time and Space: Following UN-refugees from the Democratic Republic of Congo to Norway (HINN); Digital deltakelse og sjenanse i koronaens tid (Såkornprosjekt, HINN)

Siste publikasjoner: 

Horbowicz, P. & Nordanger, M. (2021). Epistemic constructions in L2 Norwegian: A longitudinal study of formulaic and productive patterns. Language & Cognition, 13(3), 438-466.

Kulbrandstad, L. I., Ljung-Egeland, B., Nordanger, M. & Olin-Scheller, C. (2020). Forskning på andrespråkslæreres oppfatninger. NOA Norsk som andrespråk, 36(2), 5–20.

Horbowicz, P., Nordanger, M. & Randen, G. T. (2020). Variabilitet og endring i utviklingen av epistemiske konstruksjoner i norsk som andrespråk: et dynamisk bruksbasert perspektiv. NOA Norsk som andrespråk 36(1), 5–38.

Mannsåker, H., Nistov, I, & Nordanger, M. (2020). Andrespråkslæring  – med vinkling frå kognitiv lingvistikk. In L.A. Kulbrandstad & G. B. Steien (eds.) Språkreiser: Festskrift til Anne Golden på 70-årsdagen 14. juli 2020 (pp. 77–103). Oslo: Novus.