Rådgivar/forskingsrådgivar

Martine Mevatne

Martine Mevatne
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M3-71

Arbeids- og kompetanseområde

Saksførebuing og -oppfølging, strategisk utviklingsarbeid, rapportering, utgreiings- og analyseoppgåver

Rådgjeving, mobilisering og støtte i samband med eksternt finansiert forskning

Sekretær for Forskings- og utviklingsutvalet (FoU-utvalget) ved fakultetet

Administrativ støtte for tildeling av intern FoU-tid

Administrativ støtte i kvalifiseringsprogram

Støtte til handtering av forskingsetiske problemstillingar

Forskningsadministrativ støtte til forskingsleiinga og forskingsprogram

Bistand ved forskingsarrangement/seminarer