Rådgivar

Merete-Anett Hoddevik

Arbeids- og kompetanseområde

Studieveiledning, administrasjon, kvalitetsarbeid og saksbehandling tilknyttet:

  • Kvalifiseringsprogram for norsk autorisasjon som sykepleier
  • Desentralisert sykepleie Bergen
  • Master i jordmorfag/ påbygg
  • Master i spesialsykepleie (Anestesi, Barn, Intensiv, Operasjon)
  • Master i helsesykepleie
  • Master i Sosialvitenskap (Barnevernsarbeid, Miljøterapeutisk arbeid, Samfunnsarbeid)
  • Master i klinisk sykepleie (Kardio og diabetes)

Kompetanse: Studieadministrasjon, Felles studentsystem (FS), offentlig forvaltning, studiekvalitet, studieveiledning, saksbehandling.