Høgskulelektor

Merethe Harkestad Boge

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidet som ledende ergoterapeut ved Tasta sykehjem og Hå kommune i perioden 1990-1992. Deretter ledende ergoterapeut i Bergen kommune i kombinasjon med deltidsstillinger ved Ergoterapeututdanningen (HIB) i tidsrommet 1992-1997. Ansatt som spesialergoterapeut ved Haukeland universitetssjukehus i 11 år (1997-2008). I perioden 2008 -2020 rådgiver ved Regionalt kompetansesenter for habilitering og rehabilitering i Helse Vest. Har mange års erfaring som ekstern foredragsholder/underviser ved flere helseprofesjonsutdanninger og tverrfaglige videreutdanninger (HVL og VID).  Ansatt ved HVL fra høsten 2020. Undervisning og veiledning på bachelornivå i ergoterapi, og utdanningen sin representant ved e-helsearena i ALREK helseklynge. 

Har erfaring med ulike prosjektarbeid i kommune- og spesialisthelsetjenesten, samt vært medlem i ulike referansegrupper i regi av Helsedirektoratet. Var prosjektleder for det regionale prosjektet "Overgangen mellom sjukehus og privat rehabiliteringsinstitusjon" (mandat fra Helse Vest RHF), samt bidratt til utvikling av og hatt daglig oppfølgingsansvar for funksjonen som Regional koordinerende enhet i Helse Vest i stillingen ved kompetansesenteret. 

Har kompetanse i rehabilitering, samhandling, koordinering, tverrfaglig og tverretatlig arbeid samt kvalitetsforbedring i helse- og sosialtjenester. 

Mastergrad i Samhandling innan helse -og sosialtenester (HVL 2017).
Skrevet om "Samhandlingsreformen og rehabilitering" i læreboken "Helsefremmende sykepleie - i teori og praksis" (Gammersvik, Å. & Bogsnes Larsen,T. 2018).