Rådgivar

Mona Straume Selstø

Mona Straume Selstø
Epost: Send epost
Bergen
KRONSTAD2, M5-42

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar ved Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett ved campus Bergen. Eg jobbar med rettleiing av studentar, kvalitetsarbeid og sakshandsaming. Studentane kan kontakte meg for spørsmål om: 

  • sitt studium 

  • utdanningsplan 

  • tilrettelegging i studieløpet 

  • fagval i utdanninga 

  • godskriving av utdanning frå andre utdanningsinstitusjonar 

  • eller andre ikkje-faglege problemstillingar