Postdoktor

Nathalie Puaschitz

Arbeids- og kompetanseområde

Postdoktor siden desember 2019. 

Utdannet sykepleier fra Tyskland i 2003. Master og PhD i human ernæring (PhD) fra Universitetet i Bergen i 2009/2019 med fokus på kosthold knyttet til irritabel tarm syndrom (masteroppgave) og koronar hjertesykdom hos hjertepasienter, ved bruk av kvantitative data. 

20 års arbeidserfaring som sykepleier både fra sykehus og kommunesektor med fortfarende bistilling som sykepleier i og utenfor Bergen kommune. Mange års erfaring som spesialkonsulent fra FoU avdeling ved Haukeland Universitetssykehus, knyttet til fag- og utdanning i spesialisthelsetjenesten.

Min hovedinteresse ligger i eldreomsorg, og i min nåværende postdok.-periode forsker jeg på velferdsteknologi knyttet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende gjennom LIVE@home.path studien ved SEFAS (UIB). Den pågående randomiserte studien inkluderer 560 personer med demens og deres omsorgspersoner i Bergen, Bærum og Kristiansand kommune. Trinnvis får alle tilbud om LIVE intervensjonen; Learning, Innovation, Volunteering and Empowerment. Hovedmålet med studien er å undersøke virkningen på ressursutnyttelse i demensomsorg (RUD) og omsorgsbyrde.

Ved siden av min postdok. stilling er jeg praksislærer for 1. års bachelorstudenter i sykepleie.

Underviser i

  • SYKB100 - ernæring
  • SYKB120P - praksislærer 
  • TVEPS fasillitator
  • Velferdsteknologi og demens

Forskar på

  • Velferdsteknologi /E-helse
  • Demensomsorg

Forskargrupper

Publikasjonar