Postdoktor

Nathalie Puaschitz

Arbeids- og kompetanseområde

Postdoktor siden desember 2019. 

Utdannet sykepleier fra Tyskland i 2003. Master og PhD i human ernæring (PhD) fra Universitetet i Bergen i 2009/2019. Avhandlingen handlet om kosthold knyttet til koronar hjertesykdom hos hjertepasienter og ble gjennomført ved bruk av kvantitative WENBIT-data.

Jeg har 20 års arbeidserfaring som sykepleier, både fra sykehus og kommunesektor. For å holde meg faglig og praktisk oppdatert jobber jeg i en bistilling med vakter på forskjelllige sykehjem, sykehus, hj.spl i og utenfor Bergen kommune. Jeg har også 10 års erfaring som spesialkonsulent fra FoU avdeling ved Haukeland Universitetssykehus.

Min hovedinteresse ligger i eldreomsorg, og i min nåværende postdok.-periode forsker jeg på velferdsteknologi knyttet til hjemmeboende personer med demens og deres pårørende gjennom LIVE@home.path studien ved SEFAS (UIB). Den pågående randomiserte studien inkluderer 560 personer med demens og deres omsorgspersoner i Bergen, Bærum og Kristiansand kommune. Trinnvis får alle tilbud om LIVE intervensjonen; Learning, Innovation, Volunteering and Empowerment. Hovedmålet med studien er å undersøke virkningen på ressursutnyttelse i demensomsorg (RUD) og omsorgsbyrde. 

 

Underviser i

  • Helse og Samfunn” (HELSAM 301) - Velferdsteknologi hos personer med demens
  • TVEPS fasillitator

Forskar på

  • Velferdsteknologi /E-helse
  • Demensomsorg

Forskargrupper

Publikasjonar