Seniorkonsulent

Nina Leivdal Tandle

Nina Leivdal Tandle
Epost: Send epost
Sogndal
HB, H-3065B

Arbeids- og kompetanseområde

Eg arbeider med ulike arbeidsoppgåver innanfor lønnsområdet, som fastlønn, variabel lønn, reiserekningar mm.