Førsteamanuensis

Norbert Lümmen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er fysiker fra Heinrich-Heine-Universitetet i Düsseldorf med doktorgrad i fysikalsk kjemi fra Universitetet i Köln. I 2010 begynte jeg på Institutt for maskin- og marinfag etter jeg hadde vært postdoktor ved Universitetet i Bergen i fire år. Siden den tiden har jeg undervist i termodynamikk og i noe år også i fluidmekanikk. Jeg pleier å veilede to til tre grupper med bachelorstudenter og en masterstudent hvert vårsemester. I 2015 ble jeg studiekoordinator for bachelorstudiet i energiteknologi, som er et tverrfaglig studieprogram, som alle institutter ved Fakultet for ingeniør- og naturvitskap bidrar til. Mine forskningsinteresser var opprinnelig på nanomaterial-området. I løpet av de siste årene har interessen utvidet seg til energigjenvinning fra avfall, spillvarmegjenvinning, energieffektivitet og ulike metoder for simulering av energikonverterings- og -transportprosesser.

 

Underviser i

  • Termodynamikk

Forskar på

  • Spillvarmegjenvinning
  • Energi fra avfall
  • Simulering av energisystemer
  • Energieffektivitet
  • Hydrogenproduksjon
  • Numeriske simuleringer av forbrenning og gassifisering
  • Stirling-cryokjølere

Forskargrupper

Utvalde publikasjonar