Førsteamanuensis

Ole Tormod Kleiven

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er utdannet biolog og har er dr. grad i biologi fra Universitetet i Bergen og arbeider i hovedsak på Bachelor i Sykepleie i Førde. Jeg er og programansvarlig for Master i samhandling og forlkehelse.

Underviser i
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner på Bachelor i sykepleie
 • Ulike emner på Master i samhandlig og folkehelse
 • Veiledning
Forskar på
 • Kvalitet i helsevesenet
 • Læring
 • Handdesinfikasjon

 

Publikasjonar

 • The Impact of Pre-Round Meetings on the Clinical Learning of Nurses and Doctors on Hospital Wards: A Qualitative Study

  Kleiven, Ole Tormod, Sjursen, Irene, Kyte, Lars (2022)
 • Previsitten som læringsarena i spesialisthelsetjenesten

  Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars (2022)
 • Previsitten som læringsarena i spesialisthelsetjenesten: En kvalitativ studie

  Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars (2022)
 • Medisinsk og naturvitskapleg kunnskap som grunnlag for utøving av sjukepleie

  Sægrov, Solveig Nelly, Kyte, Lars, Kleiven, Ole Tormod, Dahl, Hellen, Lindaas, Ingrid, Valaker, Irene (2022)
 • Quality of care and job satisfaction in a Hospital Trust before and after The Coordination Reform in Norway

  Andersen, Irene Aasen, Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars, Pettersen, Marny Alice (2020)
 • Can adenosine triphosphate be a proxy measure in evaluation of hand disinfection effect?

  Breidablik, Hans Johan, Lysebo, Dag Einar, Johannesen, L., Skare, Åse, Andersen, John Roger, Kleiven, Ole Tormod (2020)
 • Effects of hand disinfection with alcohol hand rub, ozonized water, or soap and water: time for reconsideration?

  Breidablik, Hans Johan, Lysebo, Dag Einar, Johannessen, Lene, Skare, Åse, Andersen, John Roger, Kleiven, Ole Tormod (2020)
 • Ozonized water as an alternative to alcohol-based hand disinfection

  Breidablik, Hans Johan, Lysebo, Dag Einar, Johannessen, Lene, Skare, Åse, Andersen, John Roger, Kleiven, Ole Tormod (2019)
 • The impact of pre-round meetings on quality of care: A qualitative study

  Kyte, Lars, Sjursen, Irene, Kleiven, Ole Tormod (2019)
 • Korleis gå fram for å involvere bachelorstudentar i forsking? Sjukepleiestudentar som medforskarar i sjukeheim

  Sandvoll, Anne Marie, Dale, Merete, Kleiven, Ole Tormod, Galek, Joanna, Hjertenes, Anne-Margrethe, Søreide, Hilde, Solenova, Liudmila, Zablotna, Danuta Teresa, Grov, Ellen Karine (2018)
 • Studentar kan forske!

  Sandvoll, Anne Marie, Galek, Joanna, Dale, Merete, Kleiven, Ole Tormod, Søreide, Hilde, Bjordal, Terese, Solenova, Liudmila, Zablotna, Danuta Teresa, Hjertenes, Anne-Margrethe (2018)
 • Sykepleieverdier under press?

  Kleiven, Ole Tormod, Kyte, Lars, Kvigne, Kari (2016)
 • Sjukepleiestudenten forskar i sjukeheim

  Sandvoll, Anne Marie, Dale, Merete, Kleiven, Ole Tormod, Søreide, Hilde, Galek, Joanna, Solenova, Liudmila, Hjertenes, Anne-Margrethe, Grov, Ellen Karine, Zablotna, Danuta Teresa, Strandos, Marta (2016)
 • Resultat av evaluering av ein modell for utvida samhandling i praksis mellom NAV, kommunehelsetenesta og rehabiliteringsinstitusjon

  Kyte, Lars, Kleiven, Ole Tormod (2014)
 • Medisinsk og naturvitenskapelig kunnskap i sykepleiepraksis

  Kyte, Lars, Kleiven, Ole Tormod, Elzer, Tom Arne, Kvigne, Kari Johanne (2011)
 • Medisinske og naturvitenskapelige emner i sykepleierutdanningen

  Kyte, Lars, Kleiven, Ole T., Elzer, Tom Arne (2009)
 • Profesjonsutdanning, lærlingutdanning eller akademisk utdanning? Ei samanlikning av sjukepleie- og lærarutdanninga

  Halleraker, Randi Gimmestad, Kleiven, Ole T., Solheim, Marit (2001)
 • Jubileumskonferanse for sjukepleieutdanninga i Sogn og Fjordane

  Kleiven, Ole T., Halleraker, Randi Gimmestad (2001)
 • Experimentally induced swarmingand predator avoidance in Daphnia pulex (Cladocera)

  Larsson, Petter, Kleiven, Ole Tormod, Hobæk, Anders (1994)
 • Sexual reproduction in Daphnia magna requires three stimuli

  Kleiven, Ole Tormod, Larsson, Petter, Hobæk, Anders (1992)