Førsteamanuensis

Oddrunn Sortland

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg arbeider som førsteamanuensis ved bachelorprogrammet i sykepleie og er hovedsaklig tilknyttet 1 studieår.

Forskar på

Jeg forsker på omsorgsarbeid i familien og samarbeid med og mellom ansatte i kommunal eldreomsorg.