Arbeids- og kompetanseområde

Prosesstyresystem generelt - DCS - PCS7 PLS - Simatic - Beckhoff SCADA - Wonderware - IGSS - Visual Studio Feltbuss - ASi - Profinet - EtherCAT - Regulering - Programmering - Databasar

Underviser i

  • ELE161 - Målesystem og statistikk
  • ELE304 - PLS
  • Hovudoppgåver
  • ELE213 - Instrumentering

Utvalde publikasjonar

  • OPC UA Based Solutions for Integrated Operations

    Sande, Olav, Fojcik, Marcin, Cupek, Rafal (2010)