Førsteamanuensis

Paula Snook

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er skredgeolog og er fascinert av mange ulike skredtyper: alt fra fjellskred til steinsprang, og løsmasseskred som jord- og flomskred.

Skred og naturfare utgjør største delen av undervisningen min, både på masterprogrammet Climate Change Management, bachelorprogrammet Geologi og geofare og semesterprogrammet Geofarar og klimaendringar.

Jeg trives best ute i felt og liker å dra ut med studentene mine, for naturen er den beste læreren. Når man først ser ustabile fjellsider eller skredavsetninger, er det lett å forstå effekten av prosessene og utfordringene for arealplanlegging. 

Viktige verktøy for en skredgeolog er kartlegging, geografiske informasjonssystemer (GIS) og modelleringsverktøy. Å bruke disse metodene er gøy og kunnskapen om dem er sentral for en rekke arbeidsplasser innen naturvitenskap.

Forskningen min fokuserer bl.a. på:

 • Eksponeringsdatering med kosmogene nuklider for å finne ut når et skred gikk. Var det en historisk hendelse eller raste den ut for flere tusen år siden?
 • Landskapsforandringer og skredaktivitet i bratt terreng. Hvordan blir landformer påvirket av skredprosesser? Hvor aktiv er en fjellside?
 • Drivende faktorer for skred. Hvilken rolle spiller vær, klima og permafrost for skred og hvordan endrer skredaktivitetet seg som følge av klimaendringer? 

Publikasjonene mine finner du på researchgate.net og CRIStin (se lenke til høyre).

Underviser i
 • GE4-302 Naturfare for arealplanlegging
 • GE413 Kartlære og GIS
 • GE488 Naturfare
 • GE491 Bacheloroppgåve i geologi
 • GE483 Past and present climate
Forskar på
 • Skred
 • Geomorfologi
 • Kvartærgeologi
 • Kosmogen nuklid datering
Forskargrupper