Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett som høgskulelektor i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/HVL sidan 2013.

Arbeidsområdet mitt femner om ulike tema innafor norskfaget i grunnskulelærarutdanninga på 1-7 og 5-10. Hovudinteressene mine er litteraturdidaktikk, leseopplæring og munnlege ferdigheiter.