Arbeids- og kompetanseområde

Eg har vore tilsett som høgskulelektor i norsk ved Høgskulen i Sogn og Fjordane/HVL sidan 2013.

Arbeidsområdet mitt femner om ulike tema innafor norskfaget i grunnskulelærarutdanninga på 1-7 og 5-10. Hovudinteressene mine er litteraturdidaktikk, leseopplæring og munnlege ferdigheiter. 

Underviser i

Hausten 2021 underviser eg i desse emna:

  • MGBNO201 Norsk 1 - Del 2 - Norsk på mellomsteget (har emneansvar)
  • NORU801N - Norsk 1 - Emne 1 - Språk og tekstkunnskap
  • MGUNO301 - Norsk på ungdomssteget - Historisk perspektiv
  • MGB/MGUNO501 - Norsk 3 - Emne 1 - Litteratur og litteraturdidaktikk

Forskargrupper