Rådgivar

Ragnhild Bruvik Berg

Arbeids- og kompetanseområde

Rekruttering - Fakultet for helse- og sosialvitskap

Kvalitetssikring av tilsettingsprosesser

Saksbehandling

 

Hovedfag i administrasjon- og organisasjonsvitenskap

delfag personalarbeid/arbeidsrett

delfag rekruttering