Seniorkonsulent – studierettleiar

Ragnhild Vikane

Ragnhild Vikane
Epost: Send epost
Stord
SJU, SJU121

Arbeids- og kompetanseområde

Eg er studierettleiar ved campus Stord og arbeider med rettleiing av studentar, kvalitetsarbeid og sakshandsaming.

 • Studierettleiar for: Barnehagelærarutdanning - campus Stord, Master kreative fag og læreprosessar og Master i kunstfag (kunst og handverk og musikk) - campus Stord
 • Medlem av kvalitetsteamet FLKI
 • Superbrukar FS
 • Emner på Nett - EpN 

Eg hjelper med spørsmål om: 

 • Opptak
 • Studium
 • Godskriving av utdanning frå andre utdanningsinstiusjonar
 • Utdanningsplanar
 • Fagval i utdanninga
 • Tilrettelegging i studieløpet
 • Permisjon
 • Eksamen
 • Gradsoppnåing
 • Andre ikkje-faglege problemstillingar