Rådgivar

Randi-Marie Pedersen

Arbeids- og kompetanseområde

Ansatt som koordinator og teknisk ansvarlig på E-helsearena HVL. Utdannet dataingeniør med master i Innovasjon og entreprenørskap. Lang erfaring fra helsesektoren, og er særlig orintert mot e-helse. Studententreprenør og arbeider med å skape trygghet for barn i pasientrollen gjennom gamification.