Stipendiat

Roar Hansen

Arbeids- og kompetanseområde

Utdannet sosialantropolog (Cand.polit) fra Universitetet i Bergen. Bred arbeidserfaring i helse- og velferdsfeltet fra kommunal, statlig og privat ideell virksomhet innen områder som rus, bolig, psykisk helse og eldreomsorg. Videre har jeg over tid arbeidet med temaer knyttet til flerkulturelle arbeidsmiljø og ledelse i den norske handelsflåten. Kommunale helse- og omsorgstjenester, sosial ulikhet og inkludering, samhandling og tjenesteutvikling, prosjektutvikling og -drift, arbeid, ledelse, samfunnsendring og

Underviser i

  • Undervisningserfaring: Antropologi og samfunnsvitenskap, boligsosialt arbeid, prosjektutvikling, flerkulturelle arbeidsmiljø, ledelse

Forskar på

  • PhD prosjekt "The art of care in the age of Innovation: "Future care" and present realities in municipal health care services for eldrely in Norway"
  • Endringer i velferdsstaten, kommunale helse- og omsorgstjenester, samhandling og tjenesteutvikling, arbeid, ledelse og samfunnsendring og

Forskargrupper