Postdoktor

Saeed Moghadam Saman

Arbeids- og kompetanseområde

innovasjonspolitikk

innovasjonssystemer

bærekraft overganger

Forskar på

Ansvarlig forskning og innovasjon
Regional økonomisk motstandskraft
Universitetenes rolle i bærekraftovergangen

Forskargrupper

RRI2Scale prosjekt

RegReSir prosjekt

UniS4Vest prosjekt

Publikasjonar