Førsteamanuensis

Silje Karin Ragnhildstveit

Arbeids- og kompetanseområde

 • Norsk som andrespråk
 • Andrespråkslæring
 • Grammatikk (spesielt grammatisk genus)
 • Bruksbasert språklæringsteori
 • Korpuslingvistikk

Underviser i

 • Andrespråkslæring
 • Lese- og skriveutvikling
 • Språkdidaktikk
 • Språkutvikling
 • Flerspråklighet

Forskar på

 • Grammatikkundervisning
 • Metaspråklig bevissthet

Forskargrupper

Publikasjonar

 • Andrespråkselever og eksplisitt grammatikkundervisning i et bruksbasert språklæringsperspektiv

  Ragnhildstveit, Silje (2022)
 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita (2022)
 • DEVELOPMENT - Andrespråksdidaktikk og språkmangfold i utvikling i teori og praksis

  Ragnhildstveit, Silje, Høyland, Brita, Bukve, Trude (2022)
 • Andrespråkselevar og eksplisitt grammatikkundervising i eit bruksbasert språklæringsperspektiv

  Ragnhildstveit, Silje (2021)
 • Gjesteforelesning om andrespråkselever og eksplisitt grammatikkundervisning i et bruksbasert språklæringsperspektiv

  Ragnhildstveit, Silje (2021)
 • Vis alle