Feltmedarbeider

Siri Hesland Engen

Arbeids- og kompetanseområde

Jeg er ansatt som feltmedarbeider på høgskulen. Jobben går ut på at jeg hjelper til i feltarbeid og diverse ting og tang der det trengs. For øyeblikket jobber jeg i tilknytning til prosjektene RAW og JOSTICE, og er med på å gjennomføre feltarbeid på Jan Mayen.

Forskar på

Skredavsetninger på bre