Førstelektor

Sissel Hjelle Øygard

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeidsområde innanfor sjukepleiaren sitt anvar i kvalitetsutvikling og forsking, bachelorrettleiing, sjukepleie ved somatisk sjukdom og skade samt praksisrettleiing.

Er sjukepleiar og har mastergrad i Kunnskapsbasert praksis i helsefag.

Underviser i
  • Kunnskapsbasert praksis i helsefag
  • Kritisk vurdering av forskingsartiklar
Forskar på
  • Førebygging av fall i sjukeheim
  • Sjukepleierstudentane sine erfaringar med å delta i eit forskingsprosjekt om eldre med psykiske lidingar
  • Samhandling mellom sjukepleiar og pårørande til heimebuande eldre med psykiske lidingar
  • Tverrprofesjonelt samarbeid i utdanning og praksis
Forskargrupper