Høgskulelektor

Siv Kristin Yndestad Borgen

Arbeids- og kompetanseområde

Arbeider med kjerneverksemdapå lærarutdanninga, -lærarutdanning. Arbeider både med Pedagogikk innan dei ulike utdanningane vi har på lærarutdanning, og også med vidareutdanning av praksislærarar, Har stor interesse knytta til arbeid og forskning på, og i samarbeid med praksis.

Underviser i

  • Profesjonsteori
  • Profesjonsetikk
  • Vidareutdanning i veiledning for praksislærarar
  • Pedagogisk danning

Forskar på

  • Praksis og praksislærarar si identitetsdanning
  • Veiledning
  • Danning

Forskargrupper