Professor

Sjur Kristoffer Dyrkolbotn

Underviser i
  • Juridiske fag og jordskifte.
Forskar på

Temaer for forskning og veiledning

  • Eiendomsrett, arealplanlegging, argumentasjon, kunstig intelligens, kausalitet, modallogikk.
  • Veileder masteroppgaver i juss, plan og jorskifte, i hovedsak studenter fra masterprogrammet i areal og eiendom ved institutt for byggfag.

Pågående forskningsprosjekter som behandler personopplysninger som skal varsles kollektivt

Våren 2023 veileder jeg et masterprosjekt av Helga Stenvik om bevisbedømmelse i jordskifteretten, som benytter data om tidligere saker fra jordskifteretten publisert på Lovdata Pro. Saksdokumentene som lagres og tilgjengeliggjøres for offentligheten på Lovdata inneholder personopplysninger som navn, address og eiendomsopplysninger, som vil bli anonymisert i masteroppgaven. Eventuelle henvendelser kan rettes til undertegnede som veileder. Nærmere informasjon om prosjektet:

En studie av påstandsgrunnlag og bevisvurdering i jordskifteretten

Helga Stenvik

Masteroppgave (30 studiepoeng) i areal og Eiendom ved høgskulen på Vestlandet. Temaet for oppgaven er hva parter legger til grunn for sine påstander og jordskifterettens bevisvurdering i grensefastsettingssaker. Studien utføres ved å analysere 100-150 realitetsavgjørelser fra jordskifteretten publisert på Lovdata. Analysen vil registrere hvilke bevismidler partene legger til grunn for sine påstander, hvilken vekt jordskifteretten legger på de ulike bevismidlene, resultatet i sakene og avgjørelse om sakskostnader til tvistebehandlingen. Målet med prosjektet er å bidra til kunnskap om jordskifterettens praksis i vurdering av bevis i grensefastsettingssaker.

 

Utvalde publikasjonar